top of page

Vidění

Všichni jednotlivci jsou subjekty práv. Sociální začleňování a plná účast lidí s mentálním postižením však ještě nejsou realitou, ale budoucí výzvou.

 

Globální občanství a občanská angažovanost dospělých s mentálním postižením se musí stát evropským imperativem, protože většina rovnostářských společností přináší prospěch všem.

42534.jpg

Mise

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí mladých dospělých s mentálním postižením o jejich právech a společných sociálních otázkách s cílem posílit jejich aktivní občanství a občanskou angažovanost.

mision-01.png

PŘÍMÉ CÍLOVÉ SKUPINY:

- mladí dospělí s mentálním postižením

- zaměstnanci a školitelé.

NEPŘÍMÉ CÍLOVÉ SKUPINY:

- další zúčastněné strany (trenéři dospělých, poradci, učitelé, vysokoškolští akademici / výzkumní pracovníci, sociální pedagogové, pracovníci třetího sektoru atd.)

- politici a osoby s rozhodovací pravomocí (radnice, národní parlamenty, veřejní ochránci práv atd.)

Cílové skupiny

ligth.png

Kroky

Kroky

steps2_Mesa de trabajo 1.png

Umožnit mladým dospělým s mentálním postižením získávat a rozvíjet klíčové kompetence a dovednosti k posílení jejich občanské angažovanosti v evropském demokratickém životě.

Zlepšit izolaci mladých dospělých s mentálním postižením, aby mohli hrát aktivní roli ve společnosti.

Vyškolit školitele a zaměstnance, jak podporovat aktivní občanství a občanskou angažovanost mladých dospělých s mentálním postižením.

Vytvořit mezinárodní síť na podporu celoživotního učení a zlepšení kvality života a účinnosti občanských zkušeností mladých dospělých s mentálním postižením.

bottom of page