top of page

Lidská práva

Co jsou to lidská práva?

„Lidská práva jsou nezcizitelná práva všech lidí, bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, etnickou příslušnost, jazyk, náboženství nebo jakýkoliv jiný stav. Lidská práva zahrnují právo na život a svobodu, osvobození od otroctví a mučení, svobodu názoru a svobodu projevu, právo na práci a vzdělání a mnoho dalších. Každý má nárok na tato práva bez diskriminace.“ (Organizace spojených národů)

Podívejme se na témata

Zde je několik oblastí, v nichž můžete pracovat:

bottom of page