top of page

Agenda 2030 a Cíle Udržitelného Rozvoje

Co je Agenda 2030?

„Cíle udržitelného rozvoje jsou výzvou pro všechny země – chudé, bohaté, se středními příjmy – podporovat prosperitu a zároveň chránit planetu. Cíle vycházejí z faktu, že ukončení chudoby musí jít ruku v ruce se strategiemi, které budují ekonomický růst a řeší řadu sociálních potřeb, včetně vzdělání, zdraví, sociální ochrany, pracovních příležitostí, a zároveň řeší klimatickou změnu a ochranu přírody. Důležitější než kdy jindy je i to, že cíle poskytují kritický rámec pro zotavení se z koronavirové krize.“ (Organizace Spojených Národů)

agenda-2296195_1920.jpg

Zde je několik oblastí, v nichž můžete pracovat:

bottom of page