top of page

Globální Občanství

Globální Občanství

„Globální občanství existuje na různých úrovních, v mnoha kontextech a různých obdobích, bez jediného identifikovatelného institucionálního rámce. V novém světovém pořádku usiluje o rozšíření svého rozsahu a o demokratizaci rozhodovacího procesu, který může radikálně ovlivnit základní aspekty našich společností, obzvláště v životech lidí a obzvláště menšin a znevýhodněných. Globální občané konají bez limitů nebo zeměpisných rozdílů a činí tak mimo tradiční sféru moci. Jejich cílem je obrana lidské důstojnosti a podpora sociální odpovědnosti a mezinárodní solidarity, ve které tolerance, inkluze a uznání rozmanitosti zaujímají hrdé místo ve slovech a činech, odrážejíc rozmanitost zúčastněných aktérů v akcích globálního občanství“  (Bachelet, M.; 2016).

earth-74015_1280.jpg

Podívejme se na témata

Zde je několik oblastí, v nichž můžete pracovat:

bottom of page