top of page
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
FONDO1.png
Logo FInal PNG.png
logo EU.png

Boření bariér   

Sociální začlenění a plná účast lidí s mentálním postižením ještě nejsou realitou, ale budoucí výzvou. V současné době jsou příjemci pomoci a musí se stát aktivními přispěvateli ke společnému blahu, nabízejícím své zkušenosti, úvahy a své hlasy.

& Stavění mostů

Hlavním cílem tohoto projektu je

zvýšit povědomí mladých dospělých s mentálním postižením o jejich právech a společných sociálních otázkách s cílem posílit jejich aktivní občanství a občanství

angažovanost.

Za právo na účast všech občanů

PIEDEPAG_Mesa de trabajo 1.png
bottom of page